Ljudbangen är en slags bogvåg med komprimerad luft, som följer efter flygplanet hela tiden det ligger i överljudsfart. Man kan få höra lite av den effekten genom att snärta till i luften med en piska.