Flyg- och bilträffVinäshedens modellfält i Mora lördag 12 Juli

Välkommenatt besöka oss på Vinäshedens modellfält i Mora!

Flyg och/eller kör biloch ha roligt!

Alla är varmt välkomna att flyga, kravet ärdock att du har en gällande försäkring.
Hamburgare, läsk ochkaffe finns att köpa.

Skyltat från stora vägen

Upplysningar: Mats Frost070-633 30 19 eller Peo Bjurberg 070-645 58 59