Mäster Ivves praktbygge ångar runt i viken till glädje för alla båtälskare: