Åkte på att reparerar svärsonens monstertruck när han kört sönder transmissionen. Gubben fick hålla i hatten när han provkörde - bäst han hämtar den innan jag kör sönder den igen!