En halvmask från MOLDEX, inte fy skam, och med rätt typ av partikelfilter monterat så slipper du att aerosolerna, som frigörs när du torrslipar epoxy, hamnar i dina lungor.
Med rätt variant av gasfilter i halvmasken så kan du också förhindra "brain meltdown" när du använder produkter med starka lösningsmedel.
I all välmening
@lve