Det här gäller de äldre Spektrumsändarna som inte har den moderna typen där du adresserar kanalerna vart du vill.

Kanal 5 på mottagaren går normalt till 2-vägsswitchen på sändaren. Ibland måste man få den till att gå till 3-vägsswitchen (flap 0-1-2) istället. Då gör man så här:

För DX7 så behöver man i systeminställningarna ha alla vingtyper till OFF.
Flap:SYSTEM
FLAP TRIM:ACT

I de vanliga inställningarna behöver du för DX7 kolla följande tre inställningar för att flytta Gear kanal 5 till trevägsswitchen flap istället:

FLAP SYS
NORM UP 100%
MID 0%
LAND DN 100% allt som är till höger som gäller ELEV är NOLL!
AUTO INH


sedan går du till PROG.MIX1
GEAR - GEAR ON
RATE: -100%
-100% (den når du genom att slå switchen till pos.2
SW:ON
OFFSET:0

sedan går du till PROG.MIX2
FLAP-GEAR ON
RATE: +100%
+100% (samma här, nås genom att slå switch till pos.2)
SW:ON
OFFSET:0

Då har du flyttat kanal 5 till 3-vägs flapswitch på DX7.
Kolla på servodisplayen så ser du att FLAP i läge 0 visar längst ut till höger på displayen.
FLAP läge 1 i mitten och läge 2 längst till vänster.