Försök med att stabilisera en Hubsan x4C för bättre bilder (satt på en fix akteryta) och flygning över ett bronsåldersgravfält:
PS: Ni som hatar musik i videos får slå av ljudet, mic:en är trasig så inget av (det irriterande) propellerljudet i videon....