Första flygning med "Das Boot" (namn pga dess båtegenskaper) med avslutande malör, slutade lyda roderkommandona, så det blev att stänga av trottlen. Svaga batterier i sändaren, men det var också 4 veckor sedan och på 10-talet flygningar a ca 10 min var, rätt bra för 4 AA-batterier.Körde lite för länge på lipon med denna malör som resultat.Slutligen, verkar som att så fort mina kärror försvinner ur LOS, så skall de in i träden o mikla. Väldigt irriterande, då mitt "huvudfält har ett stort träd mitt i.