Efter att ha bytt motor från en Emax GT2205/22 till en Tiger AT2206 på "Das Boot" för mer kraft, var det dags att pröva "vingarna", vilket skedde ute på "The Big Serious". Efter höjdtest mm, ett par markkontakter pga lågflygning, att ha förlorat rätt O-ring och bricka, med cmos jelly som följd, hanns ett litet försök till "bushwhacking" med. Skulle vara intressant att flyga Crack Wings i quad-race liknande bana, med stolpar och bågar.

Då styrappen till min Spectrum DXe numer fått riktigt expo mm, väntar jag bara på kabeln som skall uppgradera radion till att prata med appen, så hoppas jag snart få bättre stabilitet i flygningarna.