På detta enkla sätt vill RCFF styrelse tillönska samtliga medlemmar samt övrig släkt och vänner ett riktigt gott nytt flygår 2018.