Har börjat kolla på en riktig radio, Än ska jag inte köpa någon men min fråga är vilken radio som är att föredra.

Menar fördelar och nackdelar