Hej,
det finns 13 fält där TS efterlyst ytterligare info för att kunna ge ett godkännande. Kan någon från nedan uppräknade klubbar gå till http://rcff-register.se/fields/publik-lista/ Leta fram ert fält och läs TS kommentar där det framgår vilken info som saknas. Maila uppgifterna till mig ( kjell.nilsson@ventinvent.se ) så kompletterar jag era ansökningar och skickar tillbaka till TS.

Vore bra om vi kan komma till ett avslut i fältgodkännandeprocessen snart. Ev kan det bli så att vi måste vi plocka bort de fält där det fortfarande saknas info efter 1/11 från vår gemensamma ansökan och hantera dessa i en senare ansökningsomgång, troligen kommer det att innebära en extra kostnad.

KLUBB - FÄLT

Nyköpings Modellklubb - Nyköping LundaNyköpings Modellklubb - Nyköping Brandholmen


Södra Dalarnas Radioflygklubb - Ljusterängarna


Pålsboda - Pålsboda


MFK Looping - F14


Robertsfors MS - Bruksfältet


Njurunda modellflygklubb - Majfältet


RFK Micros - RFK Micros


Segersjö RC-Flygförening - Segersjö RC-Flygfält


Bodens Modellflygklubb - Flarklanda


Lidköpings MFK - Lidköping/Hovby Flygplats


MFK Vingarna Umeå - Forslunda


MFK Vingarna Umeå - Ersmark


Utöver fälten som listas här är det också 4 fält inom ARN kontrollzon där avtal med ARN ännu ej är klara

MVH
Kjell Nilsson
Fältregisterhanterare för RCFF/SMFF