Graupner/SJ:s omstrukturerar.
I ett pressmeddelande tillkännager Graupner/SJ att man lägger ner sin modelltillverkning i Kina beroende en vikande marknad och alltför höga kostnader. Likaså kommer man att söka sig nya distributionskanaler, vilket innebär att Graupners/SJ:s tyska verksamhet (Graupner Gmbh) också läggs ner.

Ljuset i mörkret är att man ser en marknadstillväxt vad gäller Graupner HoTT radiostyrningar, servon, laddare och annan R/C-elektronik med tillbehör. Tillverkningen av dessa kommer att ske i Sydkorea där Graupner/SJ numera har sitt säte.