Antikrundan med äldre kataloger, nu 176 (etthundrasjuttiosex !) stycken, har just fått ett par tillskott:

http://tmfk.org

välj "Antikrundan" eller "Nyheter" i menyn till vänster