Har ks-comfortmont manifolder det sitter o ringar mellan alla veck ska o ringarna bort när man böjt färdigt manifoldret