Höstens omgång för nyansökningar och uppdateringar i Fältregistret pågår fram till 30/9.

Ansökningomgången ligger tidigt p g a TS vill hinna få med ev nya fält och uppdateringar inför att man uppdaterar AIP senare under hösten.

https://www.faltregister.se/startsida-faltregistrering/

Med vänlig hälsning, Kjell Nilsson
Kjell Nilsson