Söker en sändarpult till futaba T18SZ Helst AHL tec
Leif