Jag har bara hört och sökt på nätet samt läst lite.
Men vad är det egentligen som gäller 1 januari 2024?
Måste allt man köper vara färdigbyggt och CE-märkt?
Vad händer med alla ARF, byggsatser osv? (samt alla RC-butiker)
Vad gäller för oss RC-flygare och vad gäller kommersiella flygare?