Undertecknad, som av styrelsen i RCFF är utsedd att hantera våra försäkringar, har efter diskussioner med IF fått till ett antal förbättringar gällande våra villkor. Försäkringen gäller nu även för medlemmar från hela EU/EES/Schweiz. Den tidigare relativt höga självrisken om 9000 kronor i ansvarsdelen är nu sänkt till 4000 kronor.
Ändringarna gäller med omedelbar verkan. De nya försäkringsvillkoren kommer att publiceras inom kort. Under tiden får de gamla villkoren stå kvar.

OBSERVERA att försäkringen pga EU-regler tills vidare INTE gäller i Ryssland till följd av Ukraina-krisen. I övrigt gäller den i hela världen under förutsättning att det aktuella landets regler för modellflygning efterlevs.

Flyg lugnt och sansat och ta inga dumma risker.