Helt obyggd Zero Fighter med elektriska 3-punktställ Fabrikat ELECTRON och med en ny SAITO FG60R3.
Modellen är en Helcompositemodell med 3-bladig scalaspinner.

Vid intresse Ring 070-5370956 Thomas