Hepp!
Jag har 2 äldre FrSky-mottagare, V8R7 och V8FR, (ej mod II) som jag vill binda till Taranis 9XD.

Hur gör man, går det över huvud taget, jag får ingen ordning på det.
Jag har försökt både md bindplugg och hålla in F/S-knappen.