Finns de?
Ligger det gamla och dammar i nåns garage?
En med Impreza-skal hade lockat...