RCFF genomför i år Särskild satsning 2022 för att efter åren av Coronarestriktioner stärka modellflyget i allmänhet och klubbarna och deras olika aktiviteter i synnerhet.

Satsningen görs inom ramen för ”hälften tillbaka” och är möjlig tack vare att RCFFs administrativa kostnader hålls på en rejält låg nivå. Vi har inga arvoden och inte heller några resekostnader då våra administrativa möten
...[Läs mer]