Inlämnad motion från styrelsen enligt nedan, frågan beslutas av årsmötet under punkt 10:

Framtidsstudie modellflyget i Sverige

Då båda förbunden under de senaste åren haft ett fungerande samarbete
kring gemensamma frågor och de organiserade modellflygarna är ett
krympande antal är det vår uppfattning att vi seriöst bör undersöka
möjligheterna för en ny organisationsstruktur som ett tänkbart scenario för
modellflygets...[Läs mer]